Reklamace

Záruka na zboží 3 rokyKe každému zakoupenému zboží u AUDIOTEK (dále jen prodávající) je přikládána faktura (na prodejně prodejka), která slouží zároveň jako záruční list. Záruční lhůta začíná běžet vystavením tohoto dokladu a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. Na většinu zboží, je poskytována záruka 36 měsíců. Informace o délce záruky naleznete na našich stránkách po otevření daného produktu.

Jak reklamovat zboží


Způsob řešení záruční reklamace


• Po zjištění závady kontaktujte naše reklamační oddělení ( » kontaktní informace najdete zde), kde nahlásíte reklamaci a dohodnete se na přesném postupu.
• Po podání reklamace na našem reklamačním oddělení odešlete reklamované zboží spolu s níže uvedenými doklady na naši adresu: AudioMaster CZ a.s., MC Reklamace, Rakovnická 2666, 440 01 Louny. Reklamované zboží musí být pečlivě zabaleno proti poškození při přepravě!!. Doporučujeme zboží pojistit.
• Toto zboží se přepravuje do autorizovaného servisu kde proběhne oprava nebo výměna (v závislosti na závadě) reklamovaného zboží.
• Průběh reklamace můžete kdykoliv kontrolovat prostřednictvím našeho reklamačního oddělení.
• Reklamaci můžete samozřejmě uplatnit na jakékoliv naší prodejně.
• Autorizovaný servis je povinnen opravit nebo vyměnit vadné zboží nejpozději do 30-ti kalendářních dnů. Pokud tento termín nedodrží, vzniká zákazníkovi nárok na vrácení peněz, popřípadě výměnu za nový kus
Telefonní číslo na reklamační oddělení: +420 734 863 173

Součástí reklamace musí být:


• Vadné zboží nejlépe v originálním balení (manuály, diskety ...)
• Kopie faktury nebo prodejky
• Přesný popis závady

Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:


• Vypršela-li u reklamovaného zboží dnem převzetí do opravy záruční doba
• Používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svoji teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy běžnému kancelářskému prostředí
• Neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží
• Pokud se závada projevuje pouze u software, u kterého není zákazník schopen doložit legální způsob nabytí, nebo použitím neautorizovaného software a spotřebního materiálu
• Zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami
• Provedením neoprávněného zásah do zařízení či jiných úprav bez svolení prodávajícího
• Zapojením do elektrické sítě neodpovídající příslušné normě ČSN
• Zboží bylo poškozeno živly

Způsob řešení pozáruční reklamace:


Po zjištění závady kontaktujte naše reklamační oddělení ( » kontaktní informace najdete zde), kde Vám pracovník reklamace sdělí adresu autorizovaného servisu. Komunikace nadále probíhá mezi zákazníkem a autorizovaným servisem

Poškození vzniklé při přepravě:


K poškození při přepravě dochází výjmečně. Abychom předešli zbytečným komplikacím, vždy po převzetí zásilky pečlivě zkontrolujte, zda-li nedošlo k poškození zboží. Veškeré zboží je pojištěno, důležité je nahlásit poškození včas. Kontaktujte naše reklamační oddělení nejpozději do 3-pracovních dnů ode dne převzetí zásilky od dopravce. V případě reklamace zachovejte i obal, ve kterém jste zásilku obdrželi. Při nedodržení těchto podmínek nemůže společnost AUDIOTEK nést odpovědnost za poškozený obsah zásilky. Po sepsání zápisu o škodě s přepravní společností (domluví naše reklamační oddělení na základě dohody s Vaším volným termínem) Vám zašleme nový nepoškozený kus.

Rozpor s kupní smlouvou: V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen 'rozpor s kupní smlouvou'), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.